ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบออนไลน์
ตัวอย่างข้อสอบ

    MS Office 2010

          -  Word 2010 ข้อ 1
          -  Word 2010 ข้อ 2
          -  Word 2010 ข้อ 3
          -  Word 2010 ข้อ 4
          -  Word 2010 ข้อ 5

          -  Excel 2010 ข้อ 1
          -  Excel 2010 ข้อ 2
          -  Excel 2010 ข้อ 3
          -  Excel 2010 ข้อ 4
          -  Excel 2010 ข้อ 5

          -  PowerPoint 2010 ข้อ 1
          -  PowerPoint 2010 ข้อ 2
          -  PowerPoint 2010 ข้อ 3
          -  PowerPoint 2010 ข้อ 4
          -  PowerPoint 2010 ข้อ 5


เตรียมพร้อมก่อนสอบ
User :    
Password :    

Authenticate with PSU Passport

สำหรับเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการสมัครสอบ